×

267

กว่าจะเขียนได้ ต้องมานั่งเขียนในคอม เพราะในแท๊บเล็ตเขียนไม่ได้เลย เขียนวันละ บล๊อค เพิ่งจะได้เขียนวันแรก ห้าๆ

วันแรก

เพิ่งจาได้เขียนบล๊อค สรุปคือเขียนในแทบเล็ตไม่ได้ ต้องมาเขียนในคอมฯจ้า ยังน้อยก้อยังได้เขียน